HƯỚNG DẪN THANH TOÁN

Quý khách vui lòng thanh toán đúng với quy định và thông tin được cung cấp trên website.

Trường hợp quý khách thanh toán ngoài thông tin được cung cấp, chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm.